Jak se více zapojit ?

Pokud se ve vás probudila touha něco v oblasti 7 vrchů dělat, tak na ni prosím zareagujte.

Modlete se

V životě jsem se naučil, že když dobré nápady nechám chvilku „odležet“ a mezitím se za ně modlím, tak se mi v tom vyjasní. Pokud to byl jen můj dobrý nápad, tak často odezní. Pokud to byl nápad Boží, tak „břemeno“ v srdci víc roste.

Sdílete to s ostatními

Většinou mě také brzy napadne, s kým bych tu myšlenku mohl sdílet. Pokud vidím, že mi Bůh přidává spolupracovníky, kterým pro ni také hoří srdce, vím, že Bůh něco připravoval ještě předtím, než jsem pro to začal něco dělat já.

Mluvte o tom se svým knězem, pastorem, vedoucím skupinky

Autority, které nad námi Bůh ustanovil, se jistě potěší z každé iniciativy, která buduje Boží království. Sdílejte to s nimi. Mohou vám přinést další vhledy do toho, jak postupovat. Určitě znají množství lidí ve vašem městě, ke kterým vám otevřou dveře, nebo vám řeknou, že podobnou myšlenku už s nimi sdílel někdo jiný, a navzájem vás propojí. Čím více se vám skrze synovský postoj podaří zapálit srdce svého pastora/kněze, tím více se vám otevřou dveře k lidem ve vašem sboru/farnosti.

Oslovte i jiné církve

Snažte se co nejvíc zapojit do vašeho projektu i jiné církve. I v nich jsou určitě lidé, kteří se modlí za město, váš region či krajinu. Spolupráce křesťanů z různých církví více zjevuje Otcovo srdce a uvolňuje Jeho požehnání (Ž133). Já také prožívám větší radost, když vidím, jak moje děti tvoří něco společně.

Nebuďte zklamaní, když to půjde pomalu

Pamatujte, že tomu, kdo byl věrný v malém, bude svěřeno víc. Když nám Bůh nedává hned, po čem toužíme, pročišťují se naše motivace a poznáváme, zda to byla opravdu Boží inspirace, které se snažíme být věrni, nebo jen další dobrý nápad, který brzy vyprchá.

Dejte nám vědět o tom, co děláte

Když děláme něco nového, vždy si myslíme, že jsme jediní na celém světě. Naší touhou je propojovat křesťany z různých vrchů, aby se mohli vzájemně inspirovat a povzbuzovat.

Co můžete dělat prakticky

Oslovte další křesťany ve vašem zaměstnání, jestli by se s vámi chtěli modlit za vaši školu, firmu,… Přijďte do práce o 15 min dřív a modlete se za všechny kolegy. Čím více Boží přítomnosti bude na vašem pracovišti, tím lépe se vám bude pracovat (vaši kolegové budou mít lepší nápady, méně stresu,…).

Domluvte se s vaším starostou, že se budete za něho a další praktické věci ve městě pravidelně modlit (za dostatek financí na projekty, vandalizmus ve městě, dobudování nových cest,…).

Každý měsíc zorganizujte modlitební setkání v čase, kdy zasedá městské zastupitelstvo a kryjte jim záda, aby se jim lépe pracovalo.

Uspořádejte iniciativu „Adoptuj si politika“ ve vašem městě. Určitě najdete lidi, kteří se budou rádi za vaše poslance a vašeho starostu modlit.

Povzbuzujte ty lidi ve vašem sboru/společenství, které charakterizuje věta: „Blahoslaveni hladoví po spravedlnosti…“, aby se začali připravovat na nejbližší volby do vašeho zastupitelstva.

Zorganizujte ve vašem městě ve spolupráci s ostatními církvemi Den pro rodinu.

Propojujte křesťanské podnikatele, učitele nebo politiky, aby se spolu začali potkávat, modlit a povídal si o tom, jak pomoci vašemu městu.

Udělejte ve vašem sboru/farnosti sbírku na konkrétní potřebu vašeho města.

Uspořádejte ve vaší obci seminář o tom, proč je dobré třídit odpad a jak toto téma souvisí se správcovstvím země, která nám byla svěřena a kterou chceme odevzdat dalším generacím.

Duch svatý je tak kreativní, že vám bude dávat skvělé nápady
Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! (Flp 2,13)

Vždy však mějte na paměti dvě věci

1. Budovat království bez Krále se nedá (nepadněte do pasti aktivizmu).
2. Cílem všeho je láska k lidem. (Lidé nejsou jen projekt nebo „objekt spasení“).
Bůh dává vycházet slunce na dobré i na zlé. A jenom nezištná láska, která zjevuje Kristův charakter, otevírá dveře k srdci druhého člověka.

Projekt Adoptuj si politika

Více informací a jednotlivé politiky lze adoptovat na http://www.adoptujsipolitika.cz

Chcete podpořit projekt  7 vrchů?

Modlitební podpora

Prosíme o modlitební podporu celého projektu. Modlete se za to, aby Boží království prozářilo každou část naší společnosti.

Finanční dar

Můžete nás podpořit na čísle účtu:
2200790595 / 2010
do poznámky uveďte 7 vrchů

Číslo účtu pro platbu v EUR:
2100766715 / 2010
IBAN: CZ7620100000002100766715
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Řekněte o nás dalším

Pozvěte všechny, kterým není lhostejný stav naší země a chtějí se zasadit o přinášení Božího požehnání do všech oblastí lidské společnost.