Tvůrci kultury zítřka 

Hlavním úkolem umění a kultury je rozšiřovat "kolíky stanu" srdce člověka (srov. Iz 54,2). Někdy máme v srdci těsno, a to pak limituje náš život (srov. 2 Kor 6,12). Umění je zaměřeno na srdce. Má ho zkrášlit, ale také očistit. "To podstatné totiž vidíme srdcem," řekla liška malému princi.

Umělec má "zhmotnit" to, co vidí jeho srdce. Má do slov, písní nebo obrazů obléci neviditelné. Z plnosti srdce mluví ústa, a proto i každý umělec tvoří z plnosti svého srdce. Věříme, že Bůh je nádherný. Co nacházíte v jeho srdci, když se podíváte na přírodu, zvířata či člověka? Okamžitě musíte vidět, že jedna z nejklíčovějších hodnot Božího srdce je krása. Umělci jsou voláni tuto krásu objevovat a oslavovat. Krásu, která dokáže pozvednout skleslé srdce. Krásu, která vytlačí beznaděj a vrátí chuť žít.

Neexistuje umělec, který by nebyl kreativní. Odráží tak Boha, který si v Bibli dal jméno Hrnčíř. (Srov. Jer 18). Bůh je nejkreativnější umělec. Každý člověk je originál. Na světě nenajdete dva stejné lidi. Fascinuje mě skutečnost, že ačkoli máme několik základních barev či tónů, umělci ještě nevyčerpali studnu nápadů obrazů a písní.

Hnacím motorem kreativity je láska. Ta inspiruje srdce vymýšlet nové věci. Umělci potřebují neustále inspiraci pro tvoření. Bůh je neměnný a vždy můžete vědět, jaký je. Nikdy ale nevíte, co udělá jako další věc. A to mě fascinuje. My jsme někdy přesně opační. Jsme tak předvídatelní v tom, co uděláme, a tak nestálí ve svém charakteru.

A tato "novost" inspirace je pro život důležitá. Umíte si představit, že bychom vždy zpívali jen tytéž písně? Jakkoliv jsou písně dobré, po čase nás přestanou bavit. Proto mají kultura a umění i další úkol: Bůh jim svěřil moc formovat to, jak bude vypadat naše budoucnost.

Když umělec píše píseň, nepíše skladbu, která se bude prozpěvovat nejbližší rok. Píše jazyk další generace, kterým bude přistupovat k životu. Pokud je to chválová píseň, tak to bude jazyk, kterým další generace bude oslovovat Boha. To, jak chceš, aby vypadala církev za 5 let, potřebuješ vložit do písní, které budou lidé zpívat dnes. V těchto písních budou lidé uctívat Boha a proměňovat se k jeho obrazu. A totéž platí i pro umělce ve společnosti. Jak chceš, aby naše země vypadala za 5 let? Jak se mají proměnit lidé? Co vidíš?

To, že Boží dary a povolání jsou neodvolatelné, má i negativní stránku. Pokud se totiž umělec inspiruje temnotou, také rozšiřuje srdce člověka, ale špatným směrem. Většina lidí má nejspíše tu zkušenost, že viděli něco, co nebylo dobré, a týdny či měsíce to nemohli dostat z hlavy. Takovou sílu má naše představivost a emoce.

Pane, děkuji ti za mou kreativitu a dary, které jsi mi dal. Děkuji ti za to, že se mohu stát spolutvůrcem budoucí kultury, v níž budou žít mé děti. Zasvěcuji ti své dary a své ruce. Dej, aby sloužily ke zjevení tvé slávy a krásy tvého srdce. Amen.

Pavol Strežo