Co mohou dělat křesťané v regionální politice?

Co by se stalo, kdyby se sešli pastoři a vedoucí modlitebníci (5-10 lidí), modlili se spolu, zašli za starost(k)ou, projevili mu/jí úctu, poděkovali za práci pro město a nabídli modlitební podporu například slovy: „Řekněte nám, co máte jako potřeby ve městě, v regionu (nebo i osobní), a církev se zaváže se za to / za Vás modlit a žehnat Vám. Záleží nám na Vás i na našem městě a chceme Vám pomoci.“ Možná to vzbudí překvapení, ale i v naší zemi byla řada podobných nabídek přijata s úžasem a vděčností, zpočátku možná opatrně, ale opravdová láska a zájem zapůsobí a přinesou požehnání a partnerské vztahy.

Samozřejmě může jít za starostou / hejtmanem i samotný jednotlivec, ale když to Bůh dá někomu do srdce, může být nositelem vize, obejít další vedoucí ve městě a společně jejich hlas bude ještě silnější a ukáže jednotu (alespoň části) církve. To potěší Boha i přinese požehnání (Ž 133). Na mnoha místech to může z opomíjené či irelevantní církve udělat partnery pro politiky a pro město.

A lze přidat i praktický dotaz: „A co pro Vás můžeme udělat i prakticky?“ Na začátek lze nabídnout koncert Vánočních koled (nebo promítání fotek z cest po světě, vyprávění s koláčky a modlitbou spasení na závěr atd.) pro lidi v pečovatelkách nebo pro děti a rodiny radních/zastupitelů před prosincovým zastupitelstvem, nebo třeba nabídnout praktickou pomoci s městskými/židovskými památkami jako v našem případě, viz:

- úklid židovského hřbitova aneb úcta v praxi
tlumočit izraelskému velvyslanci během návštěvy města
návštěva velvyslance státu Izrael a výstava v Synagoze Turnov
- výstavu v synagoze zahájil velvyslanec státu Izrael

a pak i jeho nástupci nebo se dotknout neuralgických problémů města, v našem případě např. nenávisti/vzdoru vůči okupačním sovětským vojskům, která v r. 1968 obsadila česká kasárna ve městě a jejich přítomnost po dvě desetiletí přinášela útlak do města. Přivezli jsme jednoho z těch vojáků (Estonec, nyní obrácený pastor), obešli s ním všechny církve a poté radu města, kde se vždy omluvil za hříchy okupace a požehnal:

omlouvám se vám za rok 1968, pronesl v Turnově voják okupační armády
- estonský voják se omluvil za okupaci

A dlouhodobé cílené modlitební nasazení církve v 90. letech v kombinace s ušlechtilým srdcem a enormními zdroji křesťanského mecenáše, který se vrátil z emigrace, vedlo k proměně zničených kasáren v moderní hotelovou školu, základní školu a domy s pečovatelskou službu a řadě dalších obrovských zlepšení ve městě a celém regionu:

Ing. Bohuslav Jan Horáček
- historie školy

Každý sbor má nějaké hlavní povolání a vizi. Kromě péče o své členy jeden pořádal řadu kulturních akcí ve svých sborových prostorách pro veřejnost. Někdo slouží k obrácení a zdravému rozvoji podnikatelům a jejich firmám. Někdo rozvíjí přátelství se zastupiteli a přináší konstruktivní podněty na zastupitelstvo týkající se rozvoje města či potenciálních investorů. Někteří slouží seniorům, popř. navštěvovali o Vánocích pacienty v nemocnici – desítky lidí takto došly spásy. Vytrvalé modlitby a osobní evangelizace v ulicích doprovázená Boží mocí a uzdravením z různých nemocí také přináší nebe na zem. Stejně jako veřejné čtení Bible ve městě nebo pořádání kurzů Alfa, manželských večerů, koncertů, večerů chval nebo přednášek na školách (ACET či se zajímavými osobnostmi ze světa). Jiné sbory ve velkém slouží rodinám a dětem, ať jde o pořádání dětského dnů pro celé město (s účastí až 10% obyvatel města!), lampionového průvodu, English campu aj. 

- dětský den Bouda na ulici
den se Žlutou ponorkou navštívilo v Turnově navzdory počasí 1500 lidí

To vše je jen pár střípků mozaiky, kterými křesťané z různých sborů svým dílem napomáhají (samozřejmě s mnoha dalšími zásadními faktory, jako je čestný starosta a radní s opravdovým zájmem o rozvoj města a jeho obyvatele, Bohem daná poloha uprostřed nádherné přírody Českého ráje, dobré podmínky pro business blízko Škodovky atd.) tomu, že se Turnov dlouhodobě umisťuje jako jedno z 10-15 nejlepších měst pro život v celé ČR. Je to vše velká Boží milost – ale záleží i na nás, jestli a jak jí jdeme naproti, popř. jestli si ji necháváme jen uvnitř svých sborů nebo šíříme dál do města.

Žehnáním (duchovním i praktickým) přímých se město pozvedá (Přísloví 11, 11). Tak se do toho nebojte pustit ještě více i v tom Vašem – mnoha čestným a charakterním lidem to bude milé a Vaše spolupráce s nimi přinese Vašemu městu požehnání. 

Jiří Čihulka
pastor, překladatel a konzultant