PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI

Osobní údaje

Konference

Konferenční poplatek *
Sobotní odpolední workshopy *
Vyberte jeden z workshopů: IDENTITA A ........

Nabídka stravování 

Večeře formou bufetu a káva jsou v ceně konferenčního poplatku.

Celková cena za konferenci 0 Kč


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů a berete na vědomí, že celá konference se bude nahrávat  TV NOE. Z konference budou vytvořeny audiovizuální materiály a fotografie. Svou účastí na konferenci dáváte souhlas pro jejich použití v mediálním prostoru.

Souhlas s podmínkami účasti na konferenci

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami účasti na konferenci: 

Účastník se zavazuje, že 

1. nebude žádným způsobem narušovat přednášky a celý průběh konference

2. nebude pořizovat fotografie, video a audio záznamy jakýmikoliv prostředky a na jakákoliv média

3.  nebude rozdávat či umisťovat na konferenci  jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele

4. bude se chovat slušně k ostatním účastníkům konference a pořadatelům

5. bude dodržovat pokyny pořadatelů

Pokud účastník výše zmíněná pravidla poruší, bude moct být vyveden z prostor, kde se konference koná, a to bez možnosti návratu na konferenci a bez vrácení konferenčního poplatku a stravného.