Přehled hlavních hostů konference včetně zajímavých informací o nich samotných, jejich práci, zaměření a tématu jejich přednášky.

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
kněz, přírodovědec, pedagog

Marek Vácha (1966), řečený Orko, je římskokatolický kněz,
přírodovědec, pedagog, spisovatel, skaut, farář ve farnosti Lechovice u
Znojma a zároveň kaplan akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího
Salvátora v Praze. Je přednostou Ústavu etiky na III. lékařské fakultě UK
Praha. Vystudoval obor molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké
fakultě MU Brno a teologii pak v Olomouci a Bruselu. Účastnil se dvou
výprav na Antarktidu (1997 a 2000). Šest měsíců žil v trapistickém
klášteře ve Francii (2002). Publikuje v řadě odborných i populárních
periodik, zabývá se problematikou etiky v biologii, genetice, klinické
medicíně, ale i obecným tématům morálky. Je autorem více než dvaceti
knih, mezi nimi s názvem Nevyžádané rady mládeži (2017), která vzbudila
velký ohlas. V listopadu 2018 vyšel další titul z jeho autorství, s názvem
Radost z Boha a ve 2019 knižní rozhovor Jízda v levém pruhu. Aktuálně
poslední titul nese název Nemocí stala se pravda (2023). Je zván na akce
různého typu, kde přednáší na rozličná témata. Rád chodí po planetě Zemi,
protože je krásná. Z živočichů jej fascinují motýli pro jejich krásně
namixované barvy. 

PhDr. Ludmila Trapková
klinická psycholožka a psychoterapeutka

Vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu a později též Filozofickou fakultu UK (jednooborovou psychologii). Pracuje jako klinická psycholožka a psychoterapeutka v Praze a v Liberci. 

Název přednášky: Identita proti konfusi rolí dospívajících ve světě, kde hrozí konfuse rolí (přednáší spolu s MUDr. V. Chválou)
Tisíce rodin s psychosomatickým příznakem nás naučily hledat na dně chaotických příběhů ukrytý řád. Nutí nás pokládat znovu a znovu stále stejné otázky: Co to je rodina? Jaké systémové síly v rodinných vztazích ji řídí? Jakou funkci mají nemoci v bio-psycho-sociálním organizmu rodiny? Jak dopomáhat rodinám, které uvízly ve vývojové stagnaci, aby se jejich dynamika rozproudila k dalším vývojovým úkolům? Jaký význam má rodina v dnešním světě? V přednášce se omezíme a budeme klást důraz na páté vývojové stadium podle E. H. Eriksona, ve kterém každý dospívající řeší konflikt mezi zráním dospělé identity a hrozbou konfuze rolí. Jak mohou současní rodiče zajišťovat svým dospívajícím v tomto neklidném období ochranu a bezpečné zázemí, pokud sami toto stadium se svými rodiči ještě nedokončili?

MUDr. Vladislav Chvála
sexuolog a rodinný terapeut

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Hradci Králové. Pracoval jako porodník a gynekolog, nyní působí jako sexuolog a rodinný terapeut ve Středisku komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci, kde je vedoucím lékařem.

Název přednášky: Identita proti konfusi rolí dospívajících ve světě, kde hrozí konfuse rolí (přednáší spolu s PhDr. L. Trapkovou)
Tisíce rodin s psychosomatickým příznakem nás naučily hledat na dně chaotických příběhů ukrytý řád. Nutí nás pokládat znovu a znovu stále stejné otázky: Co to je rodina? Jaké systémové síly v rodinných vztazích ji řídí? Jakou funkci mají nemoci v bio-psycho-sociálním organizmu rodiny? Jak dopomáhat rodinám, které uvízly ve vývojové stagnaci, aby se jejich dynamika rozproudila k dalším vývojovým úkolům? Jaký význam má rodina v dnešním světě? V přednášce se omezíme a budeme klást důraz na páté vývojové stadium podle E. H. Eriksona, ve kterém každý dospívající řeší konflikt mezi zráním dospělé identity a hrozbou konfuze rolí. Jak mohou současní rodiče zajišťovat svým dospívajícím v tomto neklidném období ochranu a bezpečné zázemí, pokud sami toto stadium se svými rodiči ještě nedokončili?

Ing. Mgr. Marie Nováková

lektorka, terapeutka, koučka, pedagožka, katechetka

Marie Nováková desítky let pracuje s dětmi, dospívajícími, mimo jiné v oblasti prevence kriminality a rizikového chování, realizuje výjezdy pro dospívající z náhradní rodinné péče, přednáší pro mateřská, rodinná, komunitní centra, farnosti, rodiny osvojitelů. Je jednou z členů zakládajících EF ČR a podílela se na implementaci etické výchovy do rámcově vzdělávacích programů, je tiskovou mluvčí NTM, členkou YMCA  i YMCA familia, zakladatelkou prvního Mateřského centra v ČR apod. Společně s manželem mnoho let přednášeli pro Manželská setkání, realizují  večery Manželská setkávání, téměř 40 let vedou rodinná společenství. Považuje za důležité propojení odbornosti s praxí a zkušeností života. Ve své profesi se zaměřuje na aktuální výzvy a problémy klientů, společnosti a vztahů. Jejím cílem je být člověkem, který „stojí nohami na zemi a má hlavu v nebi“, život respektuje a přijímá, ale hledá jeho přesah, individuální poslání právě v aktuální chvíli života.  V tomto smyslu doprovází své klienty.  

prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie UHK

 Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. je manžel, otec, pedagog a komeniolog. Po studiích filozo­fie výchovy při University of Wales působil jako učitel angličtiny, věnoval se výzkumu v Komenského institutu v Praze, přednášel na univerzitách v Hradci Králové a v Ústí nad Labem v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a historie vzdělá­vání. Je autorem titulů odborných i krásných, např. Labyrint upgrade. Jinotajný román (nejen) pro děti (2015), Na charakteru záleží, problém učitelnosti dobra (2020), I když se nikdo nedívá, fundamentální otázky etického vychovatelství (nakl. P. Mervart 2015), Aby člověk neupadal v nečlověka (nakl. P. Mervart 2015), Učit (se) příběhem. (Host 2013), On being human(e) (Wipf&Stock 2017), Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského (Návrat 2011).

Daniel Black
aktivista a detranziter

je český aktivista veřejně bojující proti trendu
transsexuality. V profesním životě je odborníkem na šetrné prodlužování vlasů a
vede vlastní soukromý salon. Jeho dlouhodobým cílem je společnosti odhalit temnou stránku pro-trans hnutí, dokázat, že tranzice nejsou efektivním dlouhodobým řešením, a potenciálně usilovat o legislativní zákaz tranzic bez výjimek.

P. Libor Všetula SDB
vedoucí centra pro mládež

P. Libor Všetula je katolický kněz, salesián, pedagog a mediální tvůrce, který se celý život pohybuje mezi mladými lidmi, a to doslova na všech frontách. Vedl rozvojové programy pro školy, vyučoval na základní, střední i vysoké škole, organizuje tábory, duchovní obnovy nebo setkávání mladých osobně i přes sociální sítě. 
Média jsou další oblastí, kde působí jako moderátor, lektor a tvůrce. Sám sebe považuje za kreativce, který miluje neprobádané oblasti, hledá neotřelé přístupy a „trápí“ se otázkou, jak je možné žít smysluplně víru v Boha v katolické církvi v 21. století. V současné době je představeným komunity salesiánů v Brně-Žabovřeskách a je zodpovědný za mediální oblast salesiánů v ČR. 
 

MUDr. Jiřina Zapletalová, PhD.
dětská endokrinoložka

Od r. 1979 pracuje na Dětské klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého a FN Olomouc. Její specializace je dětská endokrinologie, které se věnuje celou svou profesní kariéru. Specializuje se zejména na diagnostiku a léčbu poruch růstu, dospívání a poruch pohlavní diferenciace. V této oblasti přednáší a publikuje v České republice i v zahraničí. 

Victor Novițchi
spoluzakladatel společnosti
X-Out-Loud

Žil jsem život homosexuálních bojů a zmatku v pohlaví, dokud jsem se nesetkal s Bohem. Potom jsem začal cestu uzdravení. Stalo se pro mě velkou vášní být nápomocný lidem, kteří potřebují pomoc se sexuální obnovou a emocionálním uzdravením. Nápomocný těm, kteří zápasí s nechtěnými sexuálními touhami a/nebo rodovou disforií. Bůh mě obdaroval schopností vyprávět příběhy prostřednictvím videí a psaní, které dělám od dospívání.

PaedDr. et Mgr. Renáta Ocilková
pedagožka a publicistka

Více jak 10 let přednáší a publikuje na témata výchovy k manželství a rodičovství, identity ženy a muže, rodové agendy a bioetické otázky. V současnoti se ve svých přednáškách zaměřuje především na identitu děvčat a chlapců reagujíce na téma, které hýbe mladými lidmi. Je předsedkyní Slovenskej spoločnosti pre rodinu a autorkou
knihy Mladým pravdu.

SM. Dominika Petra Konečná OSF
sestra františkánka a klinická psycholožka

Aktuálně žije v Praze a slouží svým sestrám. Přes 25 let pracuje jako psychoterapeutka a pomáhá druhým při zvládání silných emocí a následků traumatických zkušeností. Mnoho let se věnuje modlitbě za vnitřní uzdravení, pořádá duchovní obnovy a semináře zaměřené na zkušenost s Boží láskou, na objevení své hodnoty a nové důstojnosti
v Božích očích.

Ing. Mgr. Eliška Madžová
poradkyně na telefonické lince důvěry

Kromě vysoké školy technického zaměření v ČR ukončila i Univerzitu Komenského v Bratislavě obhajobou diplomové práce "Vplyv sociálnych faktorov na formovanie homosexuálnej orientácie" (1995). Dlouhodobě se této tématice věnuje. Taktéž absolvovala víceletý psychoterapeutický výcvik dynamického typu "SUR". V současnoti pracuje jako distanční poradkyně na telefonické lince důvěry.